Ing. Zdeněk Novák
Uralská 1
Praha 6, 160 00

Podmínky pro zapůjčení vozu, potřebné doklady

Objednávka a zapůjčení vozu

 1. Rezervaci je možno vyřídit on-line přes naše www stránky, nebo telefonicky.
 2. Nájemci bude dodán typ a výbava vozidla, jak uvedl v objednávce a je uvedeno v potvrzení rezervace vystavené na základě objednávky nájemce.
 3. Nelze-li rezervovat nájemci požadované vozidlo včetně výbavy, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu.
 4. Smlouva o pronájmu vozidla bude sepsána při předání vozidla spolu se složením kauce ve výši podle ceníku autopůjčovny a uhrazením ceny pronájmu podle dokladu vystaveného při sepsání smlouvy.
 5. Nájemce vozidla musí splňovat všechny zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.

Potvrzení objednávky - zrušení objednávky

 1. Potvrzení uskutečněné objednávky je nájemci oznámeno telefonicky a písemně na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Délka pronájmu i termíny pronájmu mohou být nájemcem změněny i po potvrzení objednávky. Přeobjednání je možno provádět vždy, pokud je vozidlo k dispozici.
 3. Zrušení objednávky je bezplatné do doby dvou hodin před rezervovaným termínem. Jinak je účtován storno poplatek dle ceníků autopůjčovny.

Potřebné doklady pro uzavření smlouvy

   Firma:
 1. Aktuální výpis z obchodního rejstříku firmy.
 2. Plná moc od statutárního zástupce, pokud není nájemmcem.
 3. Řidičský průkaz skupiny. B řidiče, občanský průkaz nebo pas řidiče.

   Podnikatel:
 1. Řidičský průkaz skupiny. B řidiče, občanský průkaz nebo pas řidiče.
 2. Doklad k ověření adresy bydliště ( složenka SIPO ).
 3. Živnostenský list.

   Soukromá osoba:
 1. Řidičský průkaz skupiny. B řidiče, občanský průkaz nebo pas řidiče.
 2. Doklad k ověření adresy bydliště ( složenka SIPO ).

Platební podmínky

 1. Platba za zapůjčení vozu nájemci se řídí fakturačními údaji na faktuře.
 2. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky.
 3. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn dofakturovat.

Ochrana osobních údajů

 1. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy.
 2. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.
CZEN
© Webdesign by Inkama 2005